Jižní Morava v okolí BÅ™eclavi zve své návÅ¡tÄ›vníky na ochutnávku tradiÄních vinaÅ™ských produktů a mimo jiné i na prohlídku chránÄ›né krajinné oblasti s mnoha historickými pamÄ›tihodnostmi. Úrodná oblast v okolí Å™eky Dyje byla osídlována pravÄ›kými lovci již pÅ™ed 30 tisíci lety, Pavlovské vrchy zaujaly i Římany, kteří zde zakládali první vinice, a v raném stÅ™edovÄ›ku se tu zaÄaly stavÄ›t strážní příhraniÄní pevnosti.

průÄelí zámku Lednice

DívÄí hrady a SirotÄí hrádek

DívÄí hrady a SirotÄí hrádek jsou dvÄ› dominanty Pavlovských vrchů, které by si žádný návÅ¡tÄ›vník vinaÅ™ské oblasti v okolí Mikulova nemÄ›l nechat ujít. Oba objekty byly v dobÄ› svého vzniku, ve 13. století, strážními hrady na stÅ™eženém hraniÄním pomezí ÄŒeského království, Rakouska a Uher. SirotÄí hrádek nechal vystavÄ›t Siegfried Waise, který se proslavil jako úÄastník mnoha rytířských klání. Dalšími vlastníky byli LichtenÅ¡tejnové, ti hrad užívali téměř tÅ™i století, a na konci 16. století se již uvádí jako opuÅ¡tÄ›ný. V 18. století se zbytky zdiva využívaly pÅ™i stavbÄ› klentnického kostela, ovÅ¡em dodnes je zde zachováno torzo hradního paláce, obranné věže a Äást obvodového zdiva.

interiér zámku Lednice

Hradní zřícenina je jednou z nejzajímavějších staveb tohoto druhu na jižní Moravě, je viditelná již ze vzdálenosti několika desítek kilometrů a stejně působivý pohled do krajiny se vám otevře i z těchto míst. Při dobré dohlednosti máte možnost obdivovat vinařskou oblast Mikulova, Valtic a Velkých Pavlovic, na dohled jsou Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, Lednicko-valtický areál, CHKO Pálava a přehrada Nové Mlýny.

Pokud se ubytujete v nedalekém MikulovÄ›, nebo si zajistíte hotelové ubytování Lednice na MoravÄ›, vyplatí se vydat se odtud na cyklistický výlet po Moravské vinné stezce Ä. 5044, spojit návÅ¡tÄ›vu SirotÄího hrádku s nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů – DÄ›vínem a DívÄími hrady, pokraÄovat podél novomlýnské nádrže do Dolních VÄ›stonic, kde byla nalezena pravÄ›ká soÅ¡ka VÄ›stonické venuÅ¡e, a podél nivy Dyje se vrátit zpÄ›t k zámku Lednice a dalším významným stavbám umÄ›le vytvoÅ™eného krajinného parku.