Jižní Morava v okolí Břeclavi zve své návštěvníky na ochutnávku tradičních vinařských produktů a mimo jiné i na prohlídku chráněné krajinné oblasti s mnoha historickými pamětihodnostmi. Úrodná oblast v okolí řeky Dyje byla osídlována pravěkými lovci již před 30 tisíci lety, Pavlovské vrchy zaujaly i Římany, kteří zde zakládali první vinice, a v raném středověku se tu začaly stavět strážní příhraniční pevnosti.

průčelí zámku Lednice

Dívčí hrady a Sirotčí hrádek

Dívčí hrady a Sirotčí hrádek jsou dvě dominanty Pavlovských vrchů, které by si žádný návštěvník vinařské oblasti v okolí Mikulova neměl nechat ujít. Oba objekty byly v době svého vzniku, ve 13. století, strážními hrady na střeženém hraničním pomezí Českého království, Rakouska a Uher. Sirotčí hrádek nechal vystavět Siegfried Waise, který se proslavil jako účastník mnoha rytířských klání. Dalšími vlastníky byli Lichtenštejnové, ti hrad užívali téměř tři století, a na konci 16. století se již uvádí jako opuštěný. V 18. století se zbytky zdiva využívaly při stavbě klentnického kostela, ovšem dodnes je zde zachováno torzo hradního paláce, obranné věže a část obvodového zdiva.

interiér zámku Lednice

Hradní zřícenina je jednou z nejzajímavějších staveb tohoto druhu na jižní Moravě, je viditelná již ze vzdálenosti několika desítek kilometrů a stejně působivý pohled do krajiny se vám otevře i z těchto míst. Při dobré dohlednosti máte možnost obdivovat vinařskou oblast Mikulova, Valtic a Velkých Pavlovic, na dohled jsou Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval, Lednicko-valtický areál, CHKO Pálava a přehrada Nové Mlýny.

Pokud se ubytujete v nedalekém Mikulově, nebo si zajistíte hotelové ubytování Lednice na Moravě, vyplatí se vydat se odtud na cyklistický výlet po Moravské vinné stezce č. 5044, spojit návštěvu Sirotčího hrádku s nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů – Děvínem a Dívčími hrady, pokračovat podél novomlýnské nádrže do Dolních Věstonic, kde byla nalezena pravěká soška Věstonické venuše, a podél nivy Dyje se vrátit zpět k zámku Lednice a dalším významným stavbám uměle vytvořeného krajinného parku.