Co je technika mluveného projevu?
·         dobrá výslovnost
·         síla hlasu
Když chcete zlepšit váš mluvený projev doporučuje se hlavně cvičit, doma číst nahlas, soustředit se na výslovnost, číst hlasitě a soustředit se na to, jak váš hlas zní.
mikrofony na stojanech
Základem projevu je hlavně správné dýchaní, aby váš hlas byl zvučný, intenzita byla během celého projevu stejná a nedošel vám uprostřed věty dech. Máme několik druhů dýchání: nosem, ústy, současně nosem i ústy. Nejvíc se doporučuje právě smíšené dýchání, protože je ze všech nejpřirozenější. Dobrý řečník musí umět pracovat a hospodařit s dechem, je to první věc, která je potřeba se pořádně naučit, dokud nad tím nebudete muset přemýšlet a budete správně dýchat automaticky. Při projevu je nutné pamatovat především na přídechy, pomocí kterých si doplňujeme zásobu vzduchu. Ale pozor přídechy je potřeba umístit ve vhodný okamžik během projevu, není vhodné se nadechovat uprostřed slova, nebo věty, vznikají tím nevhodné pauzy na nesprávných místech a mohou zcela změnit význam věty, kterou chcete říct. Je velmi důležité odhadnout nutnost přídechu a nečekat na poslední chvíli, až vám nezbývá dech rezervní, v tomto případě pak dochází ke zhoršení kvality projevu.
Síla hlasuje důležitá pro zvučnost a dynamičnost hlasu, aby byl projev zajímavý a neuspával posluchače. Síla hlasu je stejně důležitá jako obsah projevu. I v tomto případě platí, že je potřeba cvičit. Nejvhodnější je zvolit si jednu krátkou větu a několikrát ji opakovat a pokaždé použít jinou sílu hlasu. Nejde o to zvyšovat hlas a "křičet", ale hlas zesilovat, aby byl výrazný.
Poloha hlasu, známe tři druhy hlasových začátků: měkký, dyšný, tvrdý. Nejčastější projev je měkký, další dva by se měly používat pouze záměrně když chcete zdůraznit nějakou konkrétní část projevu.
Cvičení přízvuku, velmi užitečným cvičením přízvuku jsou především jazykolamy. Zkoušejte si je mluvit klasickým tempem a v různých umístěních je vyslovovat s přízvukem. Tento postup opakujte několikrát, zkoušejte přízvuk na odlišných místech vět, dokud to i vám nebude znít přirozeně.
závěrečný den školy
Aby projev zněl co nejlépe a působil přirozeně a ne naučeně, je potřeba cvičit, cvičit a zase cvičit. Je spoustu metod, které můžete vyzkoušet, dokud nenajdete takovou, která vám nejvíc vyhovuje a také je potřeba se při projevu soustředit na artikulaci, aby i posluchači v zadních řadách výborně rozuměli.