V uplynulém roce 2018 tomu bylo 26 let, kdy se Česká republika poprvé připojila k internetu. Bez připojení k internetu si v dnešní době spousta z nás neumí ani přidstavit. Hledáme informace, komunikuje, čteme, tolik každodenních činností. Nelze se proto divit, že internet ovlivňuje i naše nakupování.
chytrý telefon 
V České republice bylo v loňském roce k internetu připojeno 81 % domácností (v roce 2013 to bylo 67 % domácností). Nejvíce internet využívá mladší generace ve věku 16 – 44 let, a to 98 % domácností. Věková kategorie 45 -54 let těsně následuje mladou generaci s celkovým počtem 94 % domácností. Nejméně internet využívá věková skupina obyvatel starších 55 let, a to 58 % domácností. Avšak rozdíly v počtech připojení k internetu se stále snižují a počet připojených domácností se vyrovnává.  
Velký nárůst v počtu připojení k internetu přinesly tzv. chytré telefony. Svým uživatelům prostřednictvím mobilních operátorů umožňují takřka nepřetržitý přístup k internetu. V loňském roce využívalo internet v chytrých telefonech 58 % osob starších 16 let. V roce 2010 to byla pouhá 4%.
nakupování přes internet
Snadný přístup k internetu výrazně ovlivňuje chování českých spotřebitelů, kteří stále častěji volí pro své nákupy internetové obchody. Lidé nejčastěji nakupovali prostřednictvím internetu počítače a telefony (20%), následovaly elektrospotřebiče a elektronika (17%). Třetí místo v nákupech prostřednictvím internetu připadá na kosmetiku (10%). Nejméně se prostřednictvím internetu nakupuje potravinářské zboží (4%) a farmaceutické a zdravotnické zboží (4%). Avšak počet nákupů potravinářského zboží stále roste a dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti potraviny nebudou na poslední příčce.
Internetového nakupování stále roste, a to i navzdory kolísání trhu jeho propadům či stagnaci. V roce 2017 se prostřednictvím internetu prodalo zboží v celkové hodnotě 85 miliard Kč. Celkově internetový obchod představoval téměř 8% maloobchodních tržeb.