Co to vůbec je? Jednoduše by se dalo říct, že principem je stejná jako tělesná hygiena akorát se jedná o vnitřní, duševní. O tělo pečujeme, abychom ho udrželi v čistotě, kondici a zabránili různým nemocněním. Ne nadarmo se říká, že čistota je půl zdraví. U duševní čistoty je cílem udržet a upevnit si duševní zdraví, a tak zabránit psychickým problémům, a pokud nastanou, nabízí různá řešení, jak se s nimi co nejlépe vypořádat. Pokud očistu budete praktikovat, stanete díky jejím metodám odolnějšími a vyhnete se syndromu vyhoření a jiným psychickým následkům.
žena s kloboukem ve vodě
Nejdůležitější je umět vypnout a aktivně odpočívat.
Jak se provádí? Musíte si najít něco, co vás může nabít pozitivní energií. Velice účinná je arteterapie, kde se vykreslíte ze svých pocitů či jiné výtvarné činnosti. Mnoho lidí si kupuje antistresové omalovánky, které vám mohu jedině doporučit. Najděte si nějakou sportovní disciplínu (plavání, sport), kde si pročistíte hlavu. Kromě těchto dvou tipů, je také doporučována relaxace, meditační a dechová cvičení, díky kterým si pročistíte svou mysl a budete se cítit uvolněnější a soustředěnější.  Kromě výše jmenovaných je mnoho způsobů jak si vyčistit duševní schránku a udržet si psychickou pohodu, které můžete najít v mnoha odborných literaturách, zaměřené na toto téma.
žena meditující v přírodě
Pochybujete o těchto metodách? Mám pro vás radu, která zajisté změní váš názor. Zkuste na jeden den vypustit elektronická zařízení, vypněte mobil a běžte sami nebo se svým mazlíčkem do přírody, pokud je samozřejmě pěkné počasí. Vnímejte vaše okolí a zvuky, které se ozývají. Nadechněte se čerstvého vzduchu! Na chvíli zavřete oči a zhluboka se nadechněte! Co cítíte? Je vám lépe? Zajisté ano. Psychohygiena je stejně důležitá jako ta tělesná, protože jedna bez druhé nemůže fungovat. Pokud ji praktikujete málo nebo vůbec, je čas to napravit!