Zelené střechy se těší čím dál větší oblibě a to nejen v zahraničí ale i u nás. Do měst přináší pocit svěžesti a na venkov estetický soulad s krajinou. Zároveň však nabízejí řešení, jak kompenzovat neblahý vliv člověka na životní prostředí. Prostor pro rozvoj a udržení přírodních ekosystémů se díky lidské činnosti stále zmenšuje. Rozšiřování zastavěných ploch, asfaltových komunikací, ale i způsob intenzivního monokulturního zemědělství a lesnictví má za následek, že ubývá druhová rozmanitost rostlin, živočichů a mikroorganismů. Zákonitě tak dochází k nerovnováze.
Suchý pařez
Člověk přírodě – příroda člověku
Je dobré si uvědomit, že i my jsme součástí takového přírodního společenství a tak samozřejmě ohrožujeme i sami sebe. Přirozený biotop je schopen udržet rovnováhu během celého roku, ale pouze za předpokladu, že je zachována pestrost a rozmanitost druhů, které se vzájemně prolínají. Takovéto biodiverzní prostředí je pak schopné vytvářet kyslík, čistit a ochlazovat ovzduší a hlavně zadržovat vodu, což bývá v posledních letech čím dál víc palčivějším problémem.
Biodiverzní střecha
K řešení problému můžeme přispět vybudováním této extenzivní varianty. Oproti vegetačně chudé variaci, která bývá osázena jedním druhem rostliny (travinou či mechem) je tato verze založena na rozmanité kompozici přirozených druhů rostlin. Ideálními jsou takové, které se vyskytují v nejbližším okolí, jsou zároveň odolné a nevyžadují závlahu a výraznou péči. Její běžnou součástí bývají také kameny, ležící kmeny či pařezy stromů. Přirozená skladba biologických druhů pomáhá udržovat vzájemnou rovnováhu biotopu bez zásahu člověka.  Je zde umožněno zachování potravního řetězce menších živočichů, vytvoření prostoru pro jejich zimování i rozmnožování.  Co se týká přirozenosti, tak bidodiverzní varianta je ještě dále než tzv. střecha luční.
Místo k odpočinku
Výhody
·         Minimální nároky na údržbu, včetně závlahy
·         Odhlučnění
·         Ochrana hydroizolace
·         Ochlazování okolního prostředí
·         Zadržování srážkové vody a její čištění
·         Výrazný přínos pro ekologii a životní prostředí
·         Podpora lidského zdraví
·         Prostor pro odpočinek a relaxaci
Jak na to?
Založení takového fungujícího ekosystému vyžaduje určité znalosti v oblasti biologie a ekologie. Existují však u nás již firmy, které vám takovou střechu navrhnou a zrealizují. Další dobrou zprávou je, že na provedení takového projektu lze využít dotační prostředky z programu Nová zelená úsporám.