Jistě každý, kdo má nějakou zahrádku, ať už velikánskou, nebo velkou jako kapesník, zkouší vypěstovat nějakou svoji vlastní zeleninu a ovoce. Snaží se potom ze všech sil, aby jeho rostliny na zahrádce co nejvíce plodily a chuťově byly co nejdokonalejší. K tomu nám může dopomoci měsíční kalendář, který je vypracovaný na základě kosmických konstelací ve kterém určitém období.

Cibule

Pokud se například soustředíme na období sestupného měsíce, který obíhá na obloze jeden veliký oblouk, můžeme dosáhnout toho, že rostliny nám budou velmi dobře zakořeňovat. Avšak není to světelná fáze ubývajícího Měsíce. Chystáme-li se tedy sázet nové rostlinky, je velmi výhodné využít tohoto období, kdy Měsíc klesá. V tomto období výsadby všechny rostlinky velice dobře zapouští své kořínky do půdy a stejně rychle se připojují k novému stanovišti. Setím vždy rozumíme čas, kdy vkládáme semínko do země. Může se jednat i o proces, kdy přemisťujeme rostlinky z jednoho místa na druhé, v tom případě se jedná o přesazování. To platí při pěstování mladých rostlinek z chráněného seťového lůžka, přendané na konečné místo jejich růstu, ale i pro činnost, kdy zahradník, kvůli posílení vývoje kořenů mladé rostlinky, ji možná i několikrát přesazuje.

Jablka

Stejně tak se jedná o ovocné živé ploty a hrnkové rostliny. Tyto impulsy růstu můžete použít pro jednotlivé druhy rostlin, a dále je stále zvyšovat, když si rozdělíme období výsadby rostlin na list do doby odpovídající období listů, a to ve fázi Měsíce, kdy prochází pozicí Raka, anebo Štíra. Dále oddělíme kořenové plodiny, jako je například celer, či petržel, a podporujeme jejich růst v takzvaných kořenových dnech. Tento čas odpovídá fázi Měsíce v pozici Panny. Naopak pro okurky, rajče, cukety a podobné druhy zeleniny jsou vhodné ovocné dny, kdy se Měsíc nachází v pozici Lva. Tímto způsobem pomocí impulsu zakořenění dosáhneme také větší a kvalitní úrody zeleniny.