Poslední měsíce se z novin a jiných zdrojů můžeme neustále dozvídat ekologické krizi. Téma oživlo mimo jiné i díky studentským stávkám v čele s milovanou i nenáviděnou 16i letou Gretou Thunberg, aktivistkou ze skandinávského poloostrova. Je však důvodné bát se ekologické krize? A proč tolik rozděluje společnost na 2 tábory?
větrné elektrárny
Začněme hezky od počátku. Především v západních evropských zemí se téma ekologie a klimatu rozebírá už delší dobu. Odnesly to už uhelné elektrárny, v Německu i jaderné elektrárny, které jsou rapidně nahrazovány větrnými elektrárnami. Velikým boomem se dříve jevily elektromobily a automobily na vodíkový pohon, místo klasických benzínových a dieselových motorů, které mají omezit produkci CO2, jelikož tento plyn má urychlovat oteplování Země. Tohle je pouze demonstrativní výčet. Lidé jsou často „peskováni“ za užití plastového brčka nebo tašky, zatímco v zemích výroby se na ekologii nehledí (např. Číně) a produkují mnohonásobně vyšší podíl CO2 do atmosféry, včetně mnohonásobně vyšší produkce plastů.
Jak ukazují statistiky, Země se skutečně otepluje a moře se plasty opravdu znečišťuje. Avšak do jaké míry za oteplování může člověk, to už nikdo dokázat neumí. To je jeden z důvodů, proč se polarizuje společnost. Místo zbytečných a nepodložených zákazů, které jen obtěžují člověka, by se mělo užívat vše v rozumné a potřebné míře a především „odškrtnout“ hlavní producenty uhlíkových plynů.
tající ledovec
Přeci nemůže být člověk lynčován za to, že si pořídí více dětí, které budou zákonitě zanechávat větší uhlíkovou stopu. Stejná situace se týká plastů. Bez plastů člověk nedokáže žít, avšak dokáže jejich spotřebu rapidně omezit, a hlavně by se měl naučit veškeré plastové věci třídit. Řešením není zakazování plastových brček a jiných předmětů, ale nauka člověka o nepoužívání plastové věci, když ji nutně nepotřebuje a v případě použití volba řádné recyklace. Zatímco se jinde ve světě shazují miliony tun plastů do moře, v Evropě se zakazuje používání plastových předmětů. Dokud se nevyváží stejná pravidla pro všechny a společnost nezačne být obecně šetrnější, bude se vždy polarizovat a znečištění planety prohlubovat.